Sjoerd Mossou: ‘De rechter heeft het Nederlandse voetbal een dienst bewezen’

Vrijdag, 15 mei 2020 om

Door het verloren kort geding tegen de KNVB lijkt het een uitgemaakte zaak dat SC Cambuur en De Graafschap door de coronacrisis naast promotie grijpen. De Keuken Kampioen Divisie-clubs verloren donderdag de rechtszaak tegen de voetbalbond. Er lijken daardoor vrijwel geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter. De clubs maakten donderdag de indruk daar weinig perspectief in te zien.

Sjoerd Mossou is van mening dat ‘de rechter het Nederlandse voetbal vooral een dienst heeft bewezen met zijn uitspraak’. De journalist annex columnist van het Algemeen Dagblad stelt dat het de clubs zou sieren ‘als ze hun verlies nemen’. “Het Nederlandse voetbal is nu meer dan ooit gebaat bij rust en eensgezindheid. Waren beide clubs in het gelijk gesteld bij de rechter, dan was de chaos enorm geweest, met nieuw gezichtsverlies voor het gehele profvoetbal”, zo voorziet Mossou vrijdag in zijn column in het dagblad.

Mossou schrijft dat de zaak ‘nog wekenlang zou hebben voortgewoekerd’. “Een mogelijk vervroegde Algemene Ledenvergadering bij de KNVB, wéér een discussie over een oplossing voor de gestrande competitie, mogelijk een gedwongen vertrek van directeur Eric Gudde en vooral heel veel kostbaar tijdverlies”, benadrukt de journalist. “In de zwaarste naoorlogse crisis kon het Nederlandse voetbal zich die onrust domweg niet permitteren. In een periode dat de cruciale lobby richting 'Den Haag' eindelijk is opgestart, zou het funest zijn als de clubs en de bond wéér rollebollend over straat zouden gaan, of dat de belangrijkste gesprekspartner richting de politiek, Eric Gudde, tussentijds zou sneuvelen.”

KNVB wint kort geding van De Graafschap en Cambuur: 'Er moest een beslissing komen'

“Hoe lullig ook voor Cambuur en De Graafschap: er zijn op dit moment andere prioriteiten dan nieuw gedoe over de afronding van seizoen 2020/21, laat staan over een geheel nieuw competitieformat met twintig clubs”, verwijst Mossou naar de coronacrisis. “Voor Cambuur en De Graafschap rest weinig anders dan strijdvaardig naar de toekomst kijken. Eens te meer werd de laatste weken onderstreept wat een sterke regionale voetbalbolwerken die clubs zijn, gesteund door een grote en betrokken achterban. Dat maakt ze de morele winnaars van dit verhaal. Meer dan dat zit er niet in.”

Uitspraak rechter
SC Cambuur en De Graafschap besloten de KNVB voor de rechter te dagen vanwege de manier waarop de voetbalbond het Eredivisie-seizoen beëindigde. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen. De zaak diende vorige week vrijdag bij de rechtbank in Utrecht.

“Het gaat om recht op promotie na afloop van de competitie. Dat is na afloop van een normale competitie. Daar is volgens de rechtbank nu geen sprake van”, motiveerde de rechter donderdag zijn besluit. “Het besluit van de KNVB was ook niet zo onredelijk dat het teruggedraaid moet worden. De KNVB moest met de rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie.” De rechter was ook van mening dat De Graafschap en SC Cambuur onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB moet worden uitgeroepen. Beide clubs hadden dat als alternatief plan als de KNVB in het gelijk werd gesteld, om alsnog een meerderheid te krijgen voor promotie/degradatie.

De voorzieningsrechter was wel kritisch op de peiling die de KNVB hield onder de 34 profclubs om tot een beslissing te komen. “De KNVB heeft de verwachting gewekt dat de mening van de clubs zouden worden gewogen bij het besluit. Dat was niet handig, omdat het onduidelijkheid veroorzaakt en de belangen groot zijn.” Dat was volgens de rechter geen reden om tot een ander besluit te komen. “Mogelijk is de KNVB overvallen door het grote aantal clubs dat geen voorkeur uitsprak. Maar door te praten over een peiling heeft de KNVB zichzelf beslisruimte gegund. De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die het vooraf heeft geschetst.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie

Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.Gerelateerd

Meer sportnieuws

68 reacties (laatste reactie door dolfifumi)

Duidelijk dat het beide clubs uiteindelijk te doen is om financieel eigenbelang. Ze wisten vooraf dondersgoed dat ze juridisch geen enkele kans hadden op promotie. ze hopen nu op een goede compensatie. nee heb je,ja kun je wellicht krijgen. Als dat ze lukt,heeft dit toch nut gehad.

15 mei 2020 om 07:18

Ik snap het handelen hier wel heel erg hier moet ik zeggen.

15 mei 2020 om 08:43

Je zou ook een slechte statutair directeur zijn als je niet alles zou proberen om er iets uit te slepen. Als je dat niet doet, kun je daarvoor veroordeeld worden.

" Duidelijk dat het beide clubs uiteindelijk te doen is om financieel eigenbelang. Ze wisten vooraf dondersgoed dat ze juridisch geen enkele kans hadden op promotie ". Duidelijk weer een reactie van een supporter die een oordeel heeft over een materie waarover hij duidelijk niet gehinderd wordt door enige kennis. De Knvb heeft bij toepassing van haar reglementen duidelijk met twee maten gemeten en de regels op de bovenste helft van de Eredivisie duidelijk anders toegepast dan op de onderste helft en de Eerste Divisie. En als je daar als club onredelijk zware gevolgen van ondervindt, heb je altijd een kans bij de rechter, al wil dat niet zeggen dat je door die rechter ook in het gelijk zal worden gesteld. Dat is afhankelijk van het inzicht van die rechter en van de advocaten van beide partijen. Als de rechtspraak inderdaad zo in elkaar zou zitten zoals jij kennelijk denkt, kan je die net zo goed meteen afschaffen omdat die in dat geval vooringenomen en partijdig en dus volstrekt nutteloos zou zijn.

15 mei 2020 om 07:31

Scepticus, ik ben oprecht erg benieuwd hoe jij tegen het besluit van de rechter aankijkt. Je hebt hier continu met hand en tand verdedigd dat de KNVB de reglementen niet consequent toepast en dat dat niet is toegestaan. Dat de reglementen onverkort móeten worden toegepast. Maar nu lijk je toch je ongelijk te moeten toegeven?

15 mei 2020 om 08:59

" Je hebt hier continu met hand en tand verdedigd dat de Knvb de reglementen niet consequent toepast en dat dat niet is toegestaan. Dat de reglementen onverkort móeten worden toegepast. Maar nu lijk je toch je ongelijk te moeten toegeven? ". Om te beginnen gaat het niet om gelijk of ongelijk hebben, omdat alleen de rechter over een dergelijke zaak kan oordelen en uit het grote aantal keren dat een vonnis van een rechter in hoger beroep wordt vernietigd zonneklaar blijkt dat zelfs zij het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Om antwoord op je vraag te krijgen, zou je ipv je tot mij te wenden, beter eens de lading kritiek die de Knvb op de zittingsdag over zich heen heeft gekregen op je kunnen laten inwerken, terwijl ook de motivatie op het vonnis een hoopt duidelijk maakt. Daarin staat niet dat het handelen van de Knvb de toets der kritiek zou kunnen doorstaan, maar dat de gevolgen die haar besluit voor Cambuur en Graafschap hebben niet opwegen tegen de gevolgen die het voor de hele bedrijfstak zou hebben als dat besluit weer zou worden terug gedraaid. Die uitspraak zegt dus helemaal niet dat Cambuur en Graafschap ongelijk hebben, maar dat hun argumenten niet zwaar genoeg wegen om het besluit terug te draaien. Dat de rechter de argumenten van die clubs wel degelijk serieus heeft genomen, blijkt genoegzaam uit de kritiek die de Knvb op de zittingsdag over zich heen heeft gehad. Uit de uitspraak blijkt ook duidelijk dat de rechter het feit dat in artikel 10 van de reglementen staat dat de Knvb het recht heeft om zelf een besluit te nemen over wedstrijden die door de overheid worden verboden en de deelnemers daaromtrent weliswaar gehoord dienen te worden maar hun toestemming niet perse nodig is voor de besluitvorming, voldoende aanleiding is om tot de conclusie te komen dat de Knvb procedureel juist heeft gehandeld. Het feit dat de Knvb bij het uitvoeren van dat besluit met twee maten heeft gemeten en de regels op de bovenste helft van de eredivisie anders heeft toegepast dan op de onderste helft en de eerste divisie, is helemaal niet behandeld in de zaak omdat de rechter dat kennelijk niet relevant vond en het feit dat de Knvb gerechtigd was om zelfstandig een besluit over de verboden wedstrijden te nemen, kennelijk voor hem volstond. Ik vind het vreemd omdat de reglementen er niet voor niets zijn en de Knvb verplicht is daar naar te handelen, maar kennelijk denkt deze rechter daar dus anders over. Dat zou bij een andere rechter echter weer heel anders kunnen zijn. Ik ben heel duidelijk en consequent in mijn mening geweest en die is nog steeds dat ik vind dat de Knvb door de reglementen voor de bovenste helft van de eredivisie op een andere manier toe te passen dan voor de onderste helft en de eerste divisie een loopje heeft genomen met haar eigen regels aangezien die regels op het gehele betaalde voetbal van toepassing zijn. De Knvb heeft dat ook feitelijk toegegeven, maar zich achter het argument verscholen dat ze zich daartoe door de Uefa verplicht voelde. Ik vind dat een non-argument omdat ze zelfs als dat zo zou zijn, nog steeds in staat zou zijn geweest om de regels consequent toe te passen en ADO en RKC te laten degraderen en Graafschap en Cambuur te laten promoveren. Zoals men dat in Frankrijk bijv. ook heeft gedaan. Naar ik heb begrepen, zal men in de PL hetzelfde doen als de competitie niet kan worden afgemaakt en wordt Liverpool in dat geval gewoon als kampioen aangewezen en degraderen de onderste clubs. Is ook helemaal niet zo moeilijk maar gewoon een kwestie van consequent handelen. Als er geen mogelijkheid is om een oplossing te bedenken waar niemand onevenredig veel nadeel van ondervindt, kan je in ieder geval een beslissing nemen waarin geen rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van het besluit en die dus consequent is. Daarin heeft de Knvb hopeloos gefaald en de uitspraak van de rechten heeft mijn inzicht daarover niet kunnen veranderen. Dat heeft niets te maken met gelijk of ongelijk, maar met argumenten. Ik heb nog van de Knvb noch van de rechter iets horen zeggen waarvan ik denk dat ze daarmee een punt hebben. Daar kan je natuurlijk ook heel anders over denken omdat het immers niet meer dan een mening betreft. Zelfs de uitspraak van een rechter is niet meer dan een mening, het enige verschil is dat de mening van een rechter bindend is. Niet dat hij perse gelijk heeft, dat blijkt wel uit het grote aantal vonnissen dat in hoger beroep weer net zo makkelijk wordt vernietigd. Jij hebt duidelijk een andere mening dan die van mij en dat is ook helemaal niet erg. Ik vind die mening vaak inconsequent en manipulatief, maar dat komt volgens mij omdat jij eerlijkheid en rechtvaardigheid, althans wat jij daar onder verstaat, belangrijker vind dan dat besluiten die worden genomen consequent zijn. Ik denk daar duidelijk anders over, maar waar jij het kennelijk belangrijk vind dat ik mijn standpunten herzie, vind ik dat iedereen dat zelf moet weten of en onder welke voorwaarden iemand bereid is om dat te doen. Ik heb jou noch enige andere ook maar 1 argument horen noemen waarmee het feit dat de Knvb een loopje heeft genomen met de eigen regels, gerechtvaardigd zou kunnen worden. En is er dus ook geen enkele aanleiding voor mij om mijn mening te herzien.

15 mei 2020 om 09:16

@Scepticus, het is zeker niet erg dat we een andere mening hebben. Dat juich ik toe. Waar ik moeite mee heb is dat je continu je mening als feit verkondigd. Je hebt continu gezegd dat de KNVB fout zit en inconsequent handelt. Daar heeft geen moment de nuance ingezeten dat een rechter hier anders over denkt, daar kom je nu achteraf pas mee. Mosterd na de maaltijd. En nu ga je ook nog verkondigen dat een andere rechter anders had kunnen beslissen. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Kom uit die cocon (waarin Ajax volgens jou kampioen is...) en presenteer je mening eens wat minder als feiten. Bedankt!

15 mei 2020 om 09:24

@ Scepticus, "Zelfs de uitspraak van een rechter is niet meer dan een mening, het enige verschil is dat de mening van een rechter bindend is." Man dit soort zinnen slaan toch nergens op? De rechter baseert zich op het wetboek en op eventuele precedenten, zijn persoonlijke mening heeft daar vrij weinig mee te maken. Je wilt je mening niet herzien en dat is ook prima, maar je relaas van 2 a4tjes stelt mensen alleen maar in hun gelijk wat betreft jou. Je bent een wijsneus die bovendien eigen fouten niet kan erkennen. Mogelijk zelfs niet herkennen, dat zou het nog sneuer maken. Wat al zou helpen is die irritante quotes achterwege laten, mensen weten zelf dondersgoed wat ze getypt hebben. Je hebt je gisteravond goed lang stil gehouden, maar nu valt te zien dat je niks bijgedraaid bent en ondanks de uitspraak van de rechter blijf je standvastig bij je eigen mening in een zaak die niet over meningen gaat. Zoals ik gister al zei: het heerlijke aan narcisme is dat je zelf niet eens door hoeft te hebben dat je eraan lijdt. Jij doet alaof de rest geen kennis van zaken hebt, maar als zelfs de rechter het niet met je eens is, dan zijn dat in jouw ogen slechts meningen. Erg erg zwak verhaaltje.

15 mei 2020 om 10:24

Heel lang verhaal met een hoop onzin. De rechter heeft het volgens jou helemaal niet gehad over waarom de bovenste helft van de eredivisie wel werd gebruikt voor de verdeling van Europese tickets maar in de onderste helft geen promotie/degradatie is toegepast. Dan zou ik het nog even terugkijken, dat heeft de rechter namelijk zeer duidelijk genoemd. De verdeling van de Europese tickets is gegaan op basis van een advies van de UEFA. Diezelfde UEFA gaat niet over promotie/degradatie, dus daar gelden de regels van de KNVB zelf. Die regels schrijven voor dat de KNVB deze beslissing mag maken en de Graafschap en Cambuur promoveren dus niet. Daarnaast het vermelden dat de uitspraak van een rechter ook maar een mening is, dat is een grapje toch? Een rechter heeft een lange opleiding gevolgd en moet zich baseren op wetten en regels. Die geeft niet zomaar een mening zoals jij en ik dat doen. Dat is maar beter ook, want anders is ons rechtssysteem gebaseerd op willekeur.

15 mei 2020 om 10:49

Wat een onzin stuk zeg. De rechter laat echt niet zijn zaken afhangen van een mening maar op feiten. En die feit is dat knvb mag beslissen wat ze willen of jij het er nu mee eens bent of niet

15 mei 2020 om 17:44

Waren de bijdragen van Scepticus voorheen vaak geestig, omdat leken wel vaker juridische planken mis slaan maar Scpeticus hier ook vooral iedereen die het anders zag dan hij voor dwaze gekken versleet, zijn bijdragen in het kader van dit vonnis zijn echt tenenkrommend tot pijnlijk. Het is zinloos om alle verkeerde aannames, merkwaardige invullingen van de wettelijke taakopvatting van rechters en volslagen verkeerde weergaves van wat er in het vonnis staat allemaal te benoemen. Ik beperk me even tot de meest lachwekkende statements die hij maakt. 1. "de Knvb heeft bij toepassing van haar reglementen duidelijk met twee maten gemeten en de regels op de bovenste helft van de Eredivisie duidelijk anders toegepast dan op de onderste helft en de Eerste Divisie." Allereerst is dat totaal niet duidelijk. Het zijn totaal verschillende gevallen. Waarom je dat toch maar steeds blijft herhalen als mantra, is mij onduidelijk. Maar belangrijker nog, de rechter heeft in het vonnis keurig uitgelegd dat het gaat om verschillende gevallen, die dus ook verschillend mogen worden behandeld. Staat gewoon in het vonnis. En dat oordeel is niet puur afhankelijk van deze rechter, aangezien de rechter voor dat oordeel heeft aangeknoopt bij de feiten. 2. "om antwoord op je vraag te krijgen, zou je ipv je tot mij te wenden, beter eens de lading kritiek die de Knvb op de zittingsdag over zich heen heeft gekregen op je kunnen laten inwerken, terwijl ook de motivatie op het vonnis een hoopt duidelijk maakt. Daarin staat niet dat het handelen van de Knvb de toets der kritiek zou kunnen doorstaan, maar dat de gevolgen die haar besluit voor Cambuur en Graafschap hebben niet opwegen tegen de gevolgen die het voor de hele bedrijfstak zou hebben als dat besluit weer zou worden terug gedraaid."dit statement staat nergens in het vonnis. Dat is logisch. Als de rechter had gedaan wat Scepticus hier suggereert, een belangenafweging maken tussen twee clubs en een bedrijfstak, had de rechter op de stoel van de Knvb gaan zitten. Dat mag de rechter helemaal niet. Die mag alleen marginaal toetsen. Dus de rechter treedt helemaal niet in die beoordeling die jij benoemt, dat laat de rechter aan de Knvb. En terecht. Dat is conform de wet en jurisprudentie. En in het vonnis staat natuurlijk wel degelijk dat het besluit de toets van de redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. Woordelijk staat dat er. Logisch. Had dat niet het geval geweest, dan had de rechter het besluit namelijk moeten vernietigen. Is echt apekool wat je hier zegt. Sowieso slaat die verwijzing naar de kritiek tijdens de zitting al helemaal nergens op. Rechters zijnwel vaker mega kritisch naar één of beide partijen. Daaruit volgt heel vaak totaal niet dat je dus een zaak wint of verliest. Of dat die kritiek dus een zodanige impact heeft dat daardoor het vonnis de ene of de andere kant op valt. Precies dát bewijst gewoon vooral jouw gebrek aan praktische ervaring op dit vlak. Je verwijt hier anderen dat ze dingen roepen terwijl ze de materie niet kennen, maar jij bent echt de laatste die hier anderen geloofwaardig kunt beschuldigen van het uiten van een mening met gebrekkige kennis van zaken. Jouw kennis is ook zwaar gebrekkig en je bewijst dat met elke bijdrage opnieuw als je dit soort onzinnige dingen poneert die nergens op slaan.3. "het feit dat de Knvb bij het uitvoeren van dat besluit met twee maten heeft gemeten en de regels op de bovenste helft van de eredivisie anders heeft toegepast dan op de onderste helft en de eerste divisie, is helemaal niet behandeld in de zaak". Scepticus, jongen, al roep je dit nog duizend keer, het is totaal onwaar wat je beweert, De rechter liet zich daar wél over uit. Ik stel voor dat jij probert om r.o. 3.25 eens te lezen. Dáár staat de visie van de rechter op jouw totale misvatting en misconceptie over het 'meten met twee maten'. De rechter heeft dat in een paar zinnen keurig van tafel geveegd. Op feitelijke gronden. Stop alsjeblieft jezelf nóg belachelijker te maken en accepteer gewoon dat je het niet aleen bij het rechte eind hebt gehad, al die tijd, maar dat jij wat dat betreft de plank gewoon mis geslagen hebt. Je hoeft echt niet hier expliciet je ongeljik te erkennen, who cares en dat wisten we toch allang al, maar je pogingen om je eigen kromme dingen recht te proberen te praten is echt patetisch. Hier komt je echt onder geen beding meer uit. En jij hebt geen vonnis om op terug te vallen. Diegelbereds, ik en anderen wél. Het staat er gewoon!4. "de reglementen er niet voor niets zijn en de Knvb verplicht is daar naar te handelen, maar kennelijk denkt deze rechter daar dus anders over. " Alleen iemand die het vonnis niet gelezen heeft die kan tot deze conclusie komen. Want dit is totaal niet wat de rechter vind en als je het vonnis leest kun je vinden wat de rechter dus wél vindt: De rechter vindt dat de reglementen niet voorzien in deze uitzonderlijke situatie waarin de competitie is beëindigd. Dus kunnen die reglementen niet gebruikt worden om beslissingen te nemen. Want die reglementen zijn geschreven met het oog op een reguliere competitie. Dus, in dit geval, 38 wedstrijden. Die zijn niet voltooid. Dus is ook geen sprake van een reguliere competitie. En dus is het niet zo dat de rechter vindt dat de Knvb niet naar die regels hoef te handelen. De rechter vindt dat de regels in deze omstandigheden (corona) niet voorzien. En dus mag de Knvb vervolgens, op grond van de reglementen, zélf een besluit nemen. IK stel voor dat je ook op dit punt gewoon het vonnis leest en niet je eigen mening hier blijft poneren, omdat je denkt dat de meesten hier toch niet in staat zijn om een vonnis te vinden en lezen en dat ze jouw visie daarop dus wel voor waar aan nemen. Terwijl je zoals op dit punt gewoon onzin verkondigt. Wat jij zegt staat nergens in het vonnis. Wat ik zeg staat er letterlijk in. En klaar. Nou weet ik ook wel dat ik van Scepticus zelf geen enkele reactie zal krijgen op deze bijdrage. Scepticus vindt het onder zijn waardigheid om op trollen zoals ik te reageren. Ik geef hem in dit geval wel gelijk. Hij kan er beter het zwijgen toe doen. 3.

15 mei 2020 om 07:42

Met 2 maten gemeten over 2 los van elkaar staande besluiten inderdaad. Niet bovenin wel, onderin niet (anders was bijvoorbeeld Ajax ook tot kampioen uitgeroepen). Dus als dat juridische basis is om promotie af te dwingen kan heel Nederland naar de rechter. De clubs hebben het volste recht om naar de rechtbank te gaan, maar gezien alle punten afgewezen zijn mogen we (achteraf uiteraard) stellen dat dit een vrij kansloze missie was.

15 mei 2020 om 07:58

Of deze supporter heeft gewoon het verhaal van beide clubs gehoord en geconstateerd dat het een zeer matig verhaal was, puur gebaseerd op emotie en weinig op feiten. Met dit verhaal naar de rechter gaan was inderdaad gewoon kansloos en dat hadden die clubs ook kunnen weten. Misschien hadden ze uitgebreider op het meten met 2 maten in kunnen gaan, want op de zitting was dat vooral een bij argument van beiden clubs dan dat het een hoofdbestandsdeel was. Sowieso was de argumentatie van beiden clubs vooral een schothagel in de hoop dat ze ergens iets zouden raakn. Geen afgebakend verhaal dus. Zelfs het mededingingsrecht werd er bij gesleept. Je weet vantevoren niet met welk verhaal een club komt, maar dit verhaal was altijd een kansloze zaak geweest.

15 mei 2020 om 09:19

" Of deze supporter heeft gewoon het verhaal van beide clubs gehoord en geconstateerd dat het een zeer matig verhaal was, puur gebaseerd op emotie en weinig op feiten. Met dit verhaal naar de rechter gaan was inderdaad gewoon kansloos en dat hadden die clubs ook kunnen weten ". Het is duidelijk dat ook jij niet in staat bent om een rechterlijke uitspraak te duiden. Uit de bakken kritiek die de Knvb tijdens de zittingsdag over zich heen heeft gekregen, blijkt zonneklaar dat de rechter de argumenten van Cambuur en Graafschap in tegenstelling tot jou wel degelijk op waarde heeft weten te schatten. Ook uit de motivatie op het vonnis blijkt duidelijk dat er heel wat op het handelen van de Knvb viel aan te merken, maar dat de rechter de nadelen die het Knvb besluit voor twee individuele clubs heeft af te wegen aan de nadelen die het voor de hele bedrijfstak zou hebben als dat besluit weer zou worden terug gedraaid. En daaruit de conclusie getrokken dat het algemene belang moest worden geprevaleerd boven het individuele belang. Dat blijkt ook duidelijk uit de uitspraak dat het besluit van de Knvb niet dermate onredelijk was dat het dient te worden terug gedraaid. Daarmee zegt de rechter impliciet dat het besluit weliswaar onredelijk was voor Cambuur en Graafschap, maar niet onredelijk genoeg om het terug te draaien. Dat is dus gewoon een afweging en bij een afweging had de schaal bij een andere rechter die wat kritischer is ten opzichte van grote organisaties net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Het zegt heel veel over het rechtsgevoel van kansloze figuren als Driessen en Mossou dat ze het feit dat een zorgvuldige rechtsgang enige tijd in beslag kan nemen belangrijker vinden dan Artikel 17 uit de grondwet. Dat is duidelijk een grove vorm van beroepsdeformatie die in de voetbalwereld eerder regel dan uitzondering is.

15 mei 2020 om 09:32

Jij kan de uitspraak van de rechter niet duiden. Eerst dagenlang verkondigen dat de Knvb niet handelt volgens de reglementen en meet met twee maten, om vervolgens volledig door de rechter in het gelijk te worden gesteld omdat het besluit toch niet dermate onredelijk was dat hij niet in stand kon blijven en de reglementen toch gewoon in voldoende mate gevolgd zijn. De rechter heeft 3 vragen gesteld en dat noem jij bakken kritiek en dan anderen bekritiseren over dat ze dingen niet kunnen duiden. Dat de rechter de nadelen van de clubs heeft af te wegen aan de nadelen voor de gehele bedrijfstak was vantevoren al duidelijk en daarom was het ook zo'n kansloze zaak. Een rechter gaat niet op basis van zo'n verhaal 2 andere ploegen laten degraderen en ze gaan ook niet de Knvb verplichten om met 20 clubs verder te gaan. Het feit dat de Knvb een ander besluit had kunnen nemen, die ook te volgen zou zijn geweest, maakt niet dat het uiteindelijk genomen besluit onterecht is. Het zegt voldoende over jouw kennis dat je eerst alles presenteert als feiten en als je daarna er compleet naast zit volgens de rechter dat je het over afwegingen gaat hebben. Die had je vantevoren ook kunnen maken. Nu gaan we gewichtig doen en de grondwet erbij halen. Een duidelijker signaal dat je door je argumenten heen bent kunnen we niet krijgen.

15 mei 2020 om 09:33

@scepticus Stop er toch mee, je zet jezelf alleen maar verder schut. De KNVB kreeg geen bakken kritiekbover zich heen, alleen de onduidelijkheid over de peiling. Daarnaast toets de rechter de bevoegdheid van de KNVB en dat zijn ze, daar is geen speld tussen te krijgen.

15 mei 2020 om 10:39

" Het zegt voldoende over jouw kennis dat je eerst alles presenteert als feiten en als je daarna er compleet naast zit volgens de rechter dat je het over afwegingen gaat hebben ". Ik heb al eerder gezegd dat je niets van rechtsgang begrijpt en daar geef je nu opnieuw blijk van. Feit is dat de Knvb een besluit heeft genomen dat nadelig is voor Cambuur en Graafschap net zoals het een feit is dat de Knvb in de problemen gaat komen als dat besluit gaat worden terug gedraaid. In een rechtszaak gaat het nooit om 1 feit maar zijn er altijd velen en wat een rechter dan doet is die feiten tegen elkaar afwegen en bepalen welke het zwaarste dienen te wegen. En gezien het grote aantal vonnissen dat in hoger beroep wordt vernietigd, zijn rechters het net zo goed wel eens met elkaar oneens als supporters. Het is helemaal geen vraag of de Knvb met twee maten meet, dat heeft ze zelf toegegeven, maar dat gerechtvaardigd door te stellen dat ze daar door het standpunt van de Uefa toe is gedwongen. Aangezien daar dus helemaal geen verschil van mening over bestaat, is dat dus ook niet relevant voor de zaak. Je begrijpt er echt helemaal niets van. Dat blijkt wel uit je uitspraak dat "een rechter niet op basis van zo'n verhaal 2 andere ploegen gaat laten degraderen en de Knvb verplichten om met 20 clubs verder te gaan". In deze zaak is Cambuur/graafschap de eiser en die moet dus kunnen aantonen dat ze onevenredig hard geraakt wordt door het besluit van de rechter. Er is geen rechter die de Knvb gaat opleggen hoe zij de competitie moet organiseren, zoals jij kennelijk veronderstelt, die gaat alleen kijken of claims van Cambuur en Graafschap gerechtvaardigd zijn en wat de Knvb daartegen heeft in te brengen. Wat de rechter heeft gedaan is de feiten en argumenten van Cambuur en Graafschap tegen die van de Knvb afgewogen. En uit de toelichting op het vonnis dat " het besluit van de Knvb ook niet zo onredelijk was dat het teruggedraaid moet worden ", blijkt duidelijk dat de rechter het besluit van de Knvb vanuit het standpunt van Cambuur/graafschap wel degelijk onredelijk vond, alleen niet onredelijk genoeg om het nietig te verklaren. De rechter weet duidelijk wel de nuance aan te brengen tussen de belangen van een individuele club enerzijds en die van een koepelorganisatie als de Knvb anderzijds, waartoe jij duidelijk niet in staat bent.

15 mei 2020 om 10:47

De hele redenatie van Scepticus is niet gebaseerd op wat er expliciet is uitgesproken, maar op wat er volgens hem impliciet mee bedoeld zou zijn. De uitspraak van de KNVB is getoetst op redelijkheid en voor die toets is men met vlag en wimpel geslaagd. Punt. Scepticus is de belichaming van het gezegde " veel geblaat, weinig wol".

15 mei 2020 om 11:04

Weer een hele lap tekst van Scepticus met allerlei suggesties en onwaarheden, waaruit blijkt dat hij er zelf geen kaas van gegeten heeft. Cambuur en de Graafschap eisten een plek in de Eredivisie. Als de rechter dat toestaat is het automatisch gevolg dat hij daarmee besluit dat of er 2 andere clubs moeten degraderen of de Eredivisie met 20 clubs verder moet. Andere smaken zijn er namelijk niet om aan een dergelijk vonnis te voldoen. Er is inderdaad geen rechter die gaat opleggen hoe de Knvb de competitie moet organiseren en daarmee was de eis van Cambuur en de Graafschap ook meteen kansloos, want zij vroegen de rechter wel op te leggen hoe de competitie moest worden georganiseerd. Namelijk met de aanwezigheid van Cambuur en de Graafschap. De nuance die deze rechter in de uitspraak heeft aangebracht over de belangen van de twee clubs enerzijds en de koepelorganisatie anderzijds was van te voren volstrekt logisch en te voorspellen. Daarom was een gang naar de rechter ook volstrekt kansloos. Jij bent niet in staat geweest die afweging op voorhand te maken en zelfs achteraf ben je door dat bord voor je kop niet in staat om te zien dat het altijd deze kant op zou zijn gegaan.

15 mei 2020 om 08:11

Gelukkig heb jij er meer verstand van dan een rechter. Ik voel de hete lucht door mijn scherm... Er is over een dergelijke situatie niets in het reglement is opgenomen. Niet alleen deze 'supporter', maar ook ik en diverse juridische specialisten achtten het van tevoren kansloos. Het is gewoon erg lastig om je te beroepen op zaken waar de regels geen uitsluitsel bieden. Je kunt van alles vinden van het besluit van de KNVB, maar een verkeerde toepassing van het reglement is het in ieder geval niet, hooguit een ongelukkige interpretatie. Inconsequent lijkt het wel, maar waar staat in het reglement dat toewijzing Europese plaatsen en promotie/degradatie op een consequente manier toegepast moeten worden? Als de regels geen duidelijkheid bieden isnhet helemaal niet vreemd het orgaan dat erover gaat een beslissing neemt. Hoe raar of ongelukkig die beslissing ook is. Dat is gewoon lastig aan te vechten.

15 mei 2020 om 11:04

" Gelukkig heb jij er meer verstand van dan een rechter. Er is over een dergelijke situatie niets in het reglement is opgenomen ". Ik denk dat voor de meeste supporters die kennis hebben van de reglementen, geldt dat ze daar meer van begrijpen dan de gemiddelde rechter. Rechters doen over allerlei zaken uitspraak en het is natuurlijk onmogelijk dat ze van al de materie verstand hebben. Dat is ook helemaal niet nodig omdat ze zich alleen maar over de standpunten en argumenten van beide partijen behoeven te buigen en die op feitelijkheid en inhoud behoeven te toetsen en tegen elkaar af te wegen. Je praat over reglementen terwijl duidelijk blijkt dat je die niet hebt gelezen. Je praat dus als een blinde over de kleuren. Als je de reglementen wel gelezen zou hebben, zou je in artikel 10 hebben kunnen lezen dat er duidelijk en uitgebreid in staat beschreven wat er dient te gebeuren als wedstrijden door de overheid worden verboden en dat de Knvb het recht heeft om zelfstandig een besluit te nemen als de wedstrijden niet binnen een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden kunnen worden ingehaald. En dat de clubs weliswaar gehoord dienen te worden, maar geen stem behoeft te worden gegeven in de besluitvorming. Die stemming of raadpleging hoe het ook wordt genoemd, is dus feitelijk helemaal niet relevant voor de zaak en de uitslag ervan sowieso niet bindend. Wat mij betreft, is het feit dat de Knvb een besluit heeft genomen en daartoe gerechtvaardigd is, ook nooit een discussiepunt geweest. Het discussiepunt is wat mij betreft dat besluit zelf omdat dat indruist tegen de eigen reglementen omdat die willekeurig worden toegepast. Dat heeft de Knvb ook feitelijk toegegeven alleen verdedigt ze dat met het argument dat ze door het standpunt van de Uefa geen andere keuze had. Voor deze rechter is het feit dat de Knvb gerechtigd is om zelfstandig over de afwikkeling van de competitie te beslissen, gezien de uitspraak kennelijk voldoende. De manier waarop dat is gebeurd en of dat volgens de regels is gegaan, is volgens mij helemaal niet behandeld en vindt hij kennelijk niet relevant. Of dat komt dat Cambuur en de Graafschap geen punt van hebben gemaakt, is mij onduidelijk.

15 mei 2020 om 14:33

Ik neem aan dat je artikel 16, lid 10 bedoelt. Artikel 10 gaat over iets heel anders. En als er staat dat de KNVB een besluit moet nemen, dan geeft het reglement dus geen uitsluitsel. Dat jij (en Cambuur en De Graafschap) vinden dat er willekeur is toegepast, maakt het nog niet strijdig met het reglement. Nog afgezien van in hoeverre die willekeur valt aan te tonen.

17 mei 2020 om 13:17

Jaja Scepticus, bij hoog en laag beweren dat de Knvb geen poot heeft om op staan en hierboven doodleuk aangeven dat de Knvb volgens de reglementen juist heeft gehandeld wat betreft het peilen van de standpunten van de clubs en het daarop volgend besluit wat ze nemen. Je bent gewoon zo onbetrouwbaar als de neten.

15 mei 2020 om 08:13

Je eerste zin na je trademark quote is eigenlijk ook wel van toepassing op jou. Immers zou de rechter wel gehakt maken van de KNVB en haar besluit, de feiten liggen anders.

15 mei 2020 om 09:04

@scepticus38 Ze hebben helemaal niet met twee maten gemeten. Ook in de bovenste helft is er geen kampioen aangewezen. Enige waar je wel mee te dealen hebt is het verdelen van Europese tickets. Je kunt moeilijk een bingo organiseren hiervoor, of lootjes trekken he. Lijkt me niet meer dan logisch dat de Europese tickets naar de bovenste plaatsen in de eigenlijke stand gaan.

15 mei 2020 om 09:12

@FlamengoBrasil en wat als er maar 3 wedstrijden gespeeld waren in het seizoen? Dan ook logisch om naar de bovenste plekken te kijken? Wat een onzin... Als het seizoen nietig verklaard wordt, dan altijd opnieuw het seizoen beginnen zo als ook het afgebroken seizoen gestart is.

15 mei 2020 om 09:17

De situaties ‘wat als’ en nietigverklaring zijn beide niet aan de orde. Speculatie, en schetsen van een totaal irrelevante situatie. Daarbij niet ondenkbaar dat de besluitvorming anders gehanteerd zou worden. Zonde van de tijd.

15 mei 2020 om 09:30

@Tikkertje je kan zo bij de KNVB in dienst... met het "dat zien we dan wel weer" beleid. Juist nu is het van cruciaal belang dat er voor eens en altijd duidelijkheid komt om in de toekomst al deze discussies en rechtszaken te voorkomen. Duidelijkheid is het toverwoord

15 mei 2020 om 09:30

" Ze hebben helemaal niet met twee maten gemeten. Ook in de bovenste helft is er geen kampioen aangewezen. Enige waar je wel mee te dealen hebt is het verdelen van Europese tickets ". Wonderlijke reactie. In de eerste helft van je betoog ontken je dat er met twee maten is gemeten om in de tweede helft vervolgens ruiterlijk toe te geven dat dat wel degelijk is gebeurd, maar dat dat gerechtvaardigd was omdat er geen andere mogelijkheid was. En dat is natuurlijk niet zo. Als de uitslagen ongeldig zouden zijn verklaard, hadden er ook geen rechten aan verbonden kunnen worden. Terwijl de Knvb dat voor de bovenste helft wel degelijk heeft gedaan door op basis van die uitslagen Europese tickets uit te delen. Als de uitslagen echt ongeldig waren verklaard, was het gevolg geweest dat dat ook voor de competitie had gegolden en de rechten van de laatste competitie die wel geldig was, hun geldigheid hadden dienen te behouden voor de komende competitie.

15 mei 2020 om 09:35

Hoe zou jij de tickets verdelen Scepticus? Op basis van de UEFA richtlijn of nemen we de stand van aanvang van de competitie over? Dan is ADO helemaal spekkoper.

15 mei 2020 om 10:08

" Hoe zou jij de tickets verdelen Scepticus? Op basis van de Uefa richtlijn of nemen we de stand van aanvang van de competitie over? Dan is ADO helemaal spekkoper ". Dat is toch niet zo moeilijk?. Als een competitie ongeldig is verklaard, kunnen er ook geen rechten aan ontleend worden en behouden de rechten die in de vorige competitie zijn opgebouwd, hun geldigheid. De nieuwe competitie komt dan als het ware gewoon in de plaats voor de competitie die ongeldig is verklaard en dus feitelijk is te komen vervallen. Net als je kaartje ook gewoon geldig blijft als een wedstrijd moet worden overgespeeld. Is niet zo heel ingewikkeld.

15 mei 2020 om 10:12

Jawel, want de competitie is niet nietig verklaard. Daarnaast hebben de clubs al gebruik gemaak van hun Europese ticket, dan zouden ze er dus 2 krijgen?

15 mei 2020 om 10:13

De logische oplossing zou zijn geen kampioen/geen promotie degradatie. De tickets verdeel je dan op basis van een UEFA-richtlijnen aan de bovenste plekken. Of wacht?

15 mei 2020 om 10:22

@Sta plaats ook na een wedstrijd of 3?

15 mei 2020 om 10:32

Dan is de KNVB weer bevoegd om in dat geval een beslissing te nemen. Nu is er 75% gespeeld en geen 3 wedstrijden.

15 mei 2020 om 10:41

Dan krijgen we dus weer hetzelfde liedje als nu.... verschaf nu voor eens en altijd duidelijkheid. Wat de beslissing dan ook mag zijn

15 mei 2020 om 10:52

Nee dan krijg je niet liedje want het gaat om bijzondere omstandigheden en de KNVB is bevoegd om dan te beslissen over de competitie.

15 mei 2020 om 11:02

Voetbalfan, wat lief dat je ten tijde van deze crisis mij een functie bij de Knvb toeschrijft. Welke functie had je in gedachten, en welk salaris moet ik aan denken? Ik bedoel, ik zit nu prima. Maar als het plaatje klopt wil ik het best bespreekbaar maken. Mag ik vragen wat er nu precies niet duidelijk is? Naar mijn mening liggen alle kaarten immers op tafel. Dan kunnen we mogelijk concluderen dat je niet de capaciteit of wil hebt om deze info tot je te nemen, of om belangrijke zaken te scheiden. Is geen ramp, het is ook complexe materie.

15 mei 2020 om 11:04

De KNVB moet gewoon duidelijkheid geven voor de toekomst, belachelijk dat ze hier blijkbaar nog nooit aan gedacht hadden. Neem gewoon op in de papieren hoe dit in de toekomst zal gaan. Als je er voor kiest om de clubs niet te laten promoveren is dat prima, maar schep daarover duidelijkheid... kies je ervoor om de Europese plekken te verdelen op basis van de huidige stand prima, maar schep duidelijkheid.. gebruiken we bijvoorbeeld de stand van afgelopen seizoen als basis voor de verdeling van de Europese tickets als er maar een x-aantal wedstrijden gespeeld zijn prima, duidelijkheid geven is niet zo moeilijk,. Iedereen weet dan waar hij of zij aan toe is, en voorkom je dit hele gezeik mee.

15 mei 2020 om 11:16

@tukkertje geen dank hoor ;-). Ben het ook niet geheel oneens met je hoor, ben oprecht benieuwd wat jouw beslissing zou zijn als er na een wedstrijd of 3 gestopt gaat worden, "om even in de als dit, als dat" vorm te praten. Waarschijnlijk ben ik het dan zelfs met je eens, maar is dat zo moeilijk voor de KNVB om dat op papier te zetten om het voor eens en altijd duidelijk te maken voor iedereen?

15 mei 2020 om 11:18

Ik vind dit iets te kort door de bocht. Helemaal niemand had aan zien komen dat de wereld stil zou komen te liggen. Dus dat hier geen scenario voor was, lijkt me vrij reeel. Maar nu moet de Knvb er inderdaad wel van leren.

15 mei 2020 om 11:35

@FlamengoBrasil Iedereen begrijpt echt wel dat niemand de coronacrisis heeft aan zien komen... Maar het is toch vreemd dat er geen plan klaar lag voor als de competitie niet uitgespeeld kan worden... nu is het corona maar zo zijn er meerdere redenen waardoor het voor kan komen. Jij noemt het kort door de bocht, en ik vind het bijzonder vreemd dat daar nooit over na is gedacht

15 mei 2020 om 11:43

@voetbalfan, ik ben het ook met je eens en ik denk dat deze situatie nu ook in regelementen wordt opgenomen (75% procent gespeeld). Echter zijn andere opties waardoor een competities niet meer uitgespeeld kunnen worden bijna niet te verzinnen. Oorlog misschien of een nucleare ramp, maar dan kunnen we het zelf ook niet meer navertellen.

15 mei 2020 om 11:56

Er kunnen altijd dingen gebeuren zoals natuurverschijnselen die niet te voorspellen zijn, of rampen buiten de sport om waardoor het ongepast zou zijn om wel te gaan voetballen... Ook dit was niet te verzinnen. Had van zo'n grote organisatie wel verwacht dat daar een draaiboek voor zou zijn.

15 mei 2020 om 12:06

Voetbalfan, Wie men morgen is, creëert men vandaag, met de ervaring van gisteren. Reglementen zijn niet allesomvattend, dat is ook niet het doel er van. Dat er dus geen (nood)plan klaar lag, is nu weliswaar opmerkelijk, maar in januari absoluut nog niet. Laat staan dat men voor aanvang van dit seizoen dit zou kunnen voorzien (dan moeten de reglementen immer opgesteld zijn). Dat geldt niet alleen voor de Knvb, maar intercontinentaal gezien vrijwel alle bonden, zelfs als we het breed trekken over de gehele sportwereld. Het is aan de Knvb om vandaag (lees: voor de start 2020/2021) een reglement toe te voegen die hen de volmacht geeft, dan wel een harde richtlijn opstelt voor ‘wat gebeurt er als de competitie eindigt bij een x-hoeveelheid wedstrijden’. Dit zullen ze doen op basis van gisteren (lees: de periode voor en na de besluitvorming rondom de afsluiting, tot en met het moment van het vonnis gisteren). Iets waar men morgen (lees: vanaf komend seizoen) de vruchten van kan plukken. Mocht deze uitzonderlijke situatie zich ooit weer voordoen.

15 mei 2020 om 12:17

Ik ben meer van het spreekwoord "voorkomen is beter dan genezen" ;-). Maar in de kern denken we er hetzelfde over

15 mei 2020 om 12:30

Ben ik ook volledig met je eens hoor. Echter is niet alles te voorkomen. Als de Corona crisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat wel

15 mei 2020 om 12:38

Dat is ook helemaal waar!

15 mei 2020 om 12:46

Klopt maar dan kan je na een maand waarachijnlijk de competitie weer opstarten.

15 mei 2020 om 13:03

Zelfs in de oorlog is er gewoon competitie voetbal gespeeld. Dit is de eerste keer dat de competitie niet wordt uitgespeeld. Achteraf is het makkelijk lullen allemaal, maar hier had niemand rekening mee gehouden, of rekening mee moeten houden. De Knvb is lang niet de grootste, en enige organisatie die hier mee te maken heeft. Kijk hoe krampachtig om ons heen de landen de competitie door willen laten gaan vanwege de tv gelden, met mogelijk alle gevolgen van dien.

15 mei 2020 om 09:10

Scepticus38 ik hoef geen lang verhaal terug van je, maar even een vraag: Er is geen kampioen en geen degradant in zowel Eredivisie en Kkd, hoe is dit dan meten met 2 maten? Of bedoel je de verdeling van de Europese plekken? Die moesten hoe dan ook verdeeld worden op een manier die niet iedereen aan zou staan. Of mis ik iets?

15 mei 2020 om 09:53

" Er is geen kampioen en geen degradant in zowel Eredivisie en Kkd, hoe is dit dan meten met 2 maten? Of bedoel je de verdeling van de Europese plekken? Die moesten hoe dan ook verdeeld worden op een manier die niet iedereen aan zou staan. Of mis ik iets? ". Er is met twee maten gemeten omdat de reglementen op de bovenste helft van de Eredivisie anders zijn toegepast dan op de onderste helft en de Eerste Divisie. Als de competitie echt ongeldig was verklaard zoals wordt beweerd, hadden op basis van de eindstand ook geen Europese tickets uitgedeeld kunnen worden. Aan ongeldige uitslagen kan je ook geen rechten toekennen en al helemaal niet als die rechten miljoenen waard zijn. Als een competitie ongeldig wordt verklaard, blijven de rechten van de laatste competitie die wel een geldige eindstand heeft opgeleverd, gewoon hun geldigheid behouden en gaan dus over naar de volgende competitie. De tickets hadden bij een ongeldig verklaring van de competitie dus opnieuw dienen te worden uitgedeeld op basis van de eindstand van die van vorig seizoen. Dat zou bijvoorbeeld extreem nadelig zijn geweest voor AZ, die dan de EL in had gemoeten ipv de CL. Het probleem is echter dat men het bij het uitdelen van de Europese tickets geen onoverkomelijk probleem vindt dat de competitie niet is afgemaakt en bij het aanwijzen van de kampioen en het toepassen van de promotie degradatie regeling ineens weer wel. En dan ben je dus gewoon met twee maten aan het meten. De Knvb verschuilt zich lafhartig achter het argument dat de Uefa zou eisen dat de Europese tickets zouden moeten worden uitgedeeld op basis van de tussenstand, maar dan nog ontslaat dat de Knvb niet van de plicht om de regels consequent ipv willekeurig toe te passen en hadden RKC en ADO gewoon moeten degraderen. Zoals men in Frankrijk wel gewoon de moed had om dat te doen en volgens de laatste berichten ook in de PL gaat gebeuren als die niet kan worden afgemaakt. Men heeft op VZ vaak de mond vol over rechtvaardigheid en eerlijkheid, maar hoe eerlijk en rechtvaardig is het om het feit dat een competitie niet kan worden afgemaakt, zwaarder te laten wegen voor clubs die met 11 en 7 punten achterstand onderaan de ranglijst van de Eredivisie staan dan voor clubs die met een voorsprong van het zelfde aantal punten bovenaan staan in de eerste divisie. Daarmee laat je negatieve resultaten zwaarder wegen dan positieve en dat lijkt me haaks staan op de essentie van de sport.

15 mei 2020 om 10:14

Welke regelementen Scepticus? Daar waar de rechter over oordeelde dat de KNVB volgens eigen statuten bevoegd is om zo te handelen?

15 mei 2020 om 10:16

Ok, ik volg je punt. Eigenlijk had dus de eindstand van vorig seizoen gebruikt moeten worden? Was voor mij ook prima geweest. Dan waren De Graafschap en Cambuur echter ook niet gepromoveerd. Toch zie ik het als 2 losse 'zaken'; het kampioenschap en Europese plekken. Ik snap dat die met elkaar verbonden zijn door de plek op de ranglijst maar ik begrijp ook dat de Knvb m.b.t. Europese vertegenwoordiging liever aan de huidige ranglijst vast houdt. Vind er van alle kanten wel wat voor te zeggen. Echter was 1 uitkomst wat mij betreft altijd heel oneerlijk geweest: als RKC en Ado zouden degraderen. Die hadden nog 8(!) wedstrijden om voor hun plek te vechten en hun huid duur te verkopen. Er zijn gekkere dingen gebeurd dan een RKC die die achterstand op bijv. mijn club weggepoetst zou hebben. Een Eredivisie met 20 clubs lijkt me prima, maar kennelijk de Knvb niet en eigenlijk zou ik dat ook vreemd vinden aangezien Ajax ook niet als kampioen is aangewezen een divisie hoger.

15 mei 2020 om 11:01

Stel dat ze ADO en rkc hadden laten degraderen hadden we hier hetzelfde gehad maar dan met overwinning van ADO en rkc. De knvb heeft dat echt wel laten uitzoeken

15 mei 2020 om 19:10

Maar Scepticus, je benoemt het volgende: "maar dan nog ontslaat dat de Knvb niet van de plicht om de regels consequent ipv willekeurig toe te passen" Snap je nou werkelijk nog steeds niet dat de besluitvorming van de KNVB binnen de bandbreedte valt die ze hebben? Jij blijft maar vasthouden aan de reglementen, terwijl nu ook bij jou toch duidelijk zou moeten zijn dat het niet zo zwart-wit is als jij stelt? Ik snap werkelijk niet hoe je nu nog steeds kunt blijven volharden in je mening en die wederom als feit presenteert. Ik begrijp het werkelijk niet.

Snap zijn beredenering over dat het goed is voor het Nederlandse voetbal dat er nu duidelijkheid en rust is gekomen, echter beseft hij niet dat het ook enorm slecht kan uitpakken als de volgende keer de competitie eerder stil komt te liggen en pak hem beet ineens Sparta en Fortuna de championsleague plaatsen gaan krijgen na een sterke start in het seizoen. Of zal de KNVB nu zo slim zijn om een grens te stellen? Bv. Dat minimaal de helft van de competitie gespeeld moet zijn...

Bizar. Nederland is de enigste competitie van Europa waar je niet kunt promoveren/degraderen...

15 mei 2020 om 13:41

Tja, voor jou als Superboer een hard gelach. Echter kunnen we je argument net zo goed de andere kant op draaien. Bizar. Frankrijk is de enige competitie van Europa waar je degradeert op basis van een niet-afgemaakt seizoen. Voorlopig is het allemaal nog koffiedik kijken wat er bij de andere bonden gebeurt, zeker nu een steeds groter deel lijkt te mikken op hervatting (en zij dus niet voor deze keuze komen te staan).

Ik had juist gehoopt dat de rechter een precedent zou scheppen die rust en eensgezindheid bracht. Gezien de maatschappelijke functie, maar ook de belangen en vooral financiële belangen, zou dit eigenlijk bij een meervoudige kamer behandeld moeten worden. De strekking van de uitspraak vind ik ook wel wat slapjes.

‘De rechter heeft het Nederlandse voetbal een dienst bewezen’ Nee de rechter heeft gewoon objectief de wet toegepast. De rechter horen geen kant te kiezen en zijn er niet voor 'het voetbal' noch Cambuur noch de Knvb

Reageer

Je kunt niet reageren op oude documenten.

De Graafschap

Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
H. JurjusKeeper290
L. OwusuVerdediger293
R. SeuntjensAanvaller2816
D. van MieghemAanvaller219
J. RondeelKeeper00
G. VaagsKeeper00
Voor de complete selectie: Clubpagina De Graafschap.
Programma 
Voor de alle wedstrijden: Clubpagina De Graafschap.

In de wandelgangen

Dinsdag 2 juni
Jan Vertonghen kan zijn loopbaan ook verder zetten bij een nieuwe club in de Premier League. Lees verder
X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren