Ontsnapping voor Sneijder: 'Er is mogelijk sprake van een Just Cause'

Woensdag, 5 december 2012 om 07:15
/

Volgens voetbaladvocaat Jan Kabalt heeft Wesley Sneijder goede mogelijkheden om zijn contract bij Internazionale eenzijdig op te zegen. De middenvelder komt niet aan spelen toe zolang hij niet zijn handtekening zet onder een nieuw contract tot 2016 en in die periode hetzelfde verdient als nu tot 2015. "Als er in de transferperiode geen bevredigende oplossing komt, is het per direct beëindigen van zijn tot 2015 lopende verbintenis zeer het overwegen waard", verzekert de raadsman.

Bekijk de voorpagina voor het laatste nieuws.Gerelateerd

27 reacties (laatste reactie door jkx4)

Dat is eigenlijk wel heel slim wat die man hier zegt, ik hoop dat Sneijder wat doet met deze informatie. Ik denk ook dat als Inter dit ziet, ze toch ook gaan nadenken. Ze willen natuurlijk niet Sneijder in januari zomaar even weg zien wandelen, en dus zullen zij ook actie moeten ondernemen.

Ik hoop voor Sneijder dat hij speelt, want nu kan hij nog op zijn top spelen en dat mag Inter niet van hem afnemen. Belangrijk dat hij speeltijd krijgt.

5 december 2012 om 08:43

Hoezo slim als Inter hem gewoon netjes betaald en zegt hem niet goed genoeg te vinden voor Inter of niet past in de tacktiek van de trainer is ervoor Inter niets aan de hand.

5 december 2012 om 09:17

Maar als iemand niet goed genoeg is en niet past in de tactiek van trainer waarom willen ze hem dan een jaar langer laten blijven.
Is nogal tegenstrijdig

5 december 2012 om 09:28

@ gattuso3
Misschien om hem dan te verkopen met een langere contract duur waardoor belangstellende clubs weer iets meer moeten gaan betalen...

5 december 2012 om 09:45

Ja ik begrijp waarom ze het doen.
Het is toch alleen voor iedereen duidelijk dat inter liegt.
Ze doen alsof hij niet goed genoeg is maar willen wel dat hij langer blijft.
Dus klopt het standpunt van inter niet waardoor die just cause wel mogelijk is.

Ik reageer daarmee op kingsbee, die zegt dat er niets aan de hand is voor inter.

5 december 2012 om 11:46

@gattuso3
de reden waarom inter snijder zijn contract willen verlengen ligt er niet aan dat ze hem langer willen behouden voor de club, maar omdat inter over een langere periode zijn salaris wil uitbetalen.

5 december 2012 om 19:05

Dus? Inter kan toch ook gwn zeggen dat ze hem willen bijhouden voor in de breedte, maar dat hij daarvoor te duur is met zo'n salaris? Hij krijgt zijn loon gwn uitbetaald en zolang er niet in zijn contract staat dat hij bij de wedstrijdselectie moet zitten, doet Inter niks verkeerds.

5 december 2012 om 09:29

Tja dit weten beide partijen heus wel, en zo willen ze niet uit elkaar gaan. Dit is gewoon een beetje dreigen van beide kanten. Jammer dat het zo gaat, maar toch waar.

'just cause' zou dus vergelijkbaar zijn met de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (het vroegere wanprestatie) uit het Nederlands recht. Inter zou een verplichting niet nakomen die voortvloeit uit een beginsel van goed werkgeverschap. Vloeit uit het beginsel van goed werkgeverschap het recht op een basisplaats voort? Ik denk dat hij beter een soort onrechtmatige daad actie kan instellen, maar dan heb je hetzelfde probleem: welk recht van Sneijder wordt geschonden?

5 december 2012 om 10:06

Ik kan me enigzins vinden in je berenedering. De schending van het beginsel van goed werkgeverschap is een verplichting van werkgever zijde die moet worden nagekomen. Werknemer heeft de verplichting om bepalingen in het contract en de werknemersvoorschriften na te leven (sneijder moet dus op tijd op de training komen, mag niet Twitteren, etc.). Bij ernstig en herhaaldelijk in overtreding zijn hiervan, kan een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Het moet dan wel voor de werkgever onaanvaardbaar zijn om het contract in stand te houden. De advocaat berenedeerd dat als dat andersom zou zijn, dat ook het geval zal zijn. Hij betoogt dat wedstrijden spelen een kernactiviteit van een voetballer is, en het onthouden van zijn kernactiviteit vanwege persoonlijke financiele redenen van de onderneming Internazionale (niks met de werknemer te maken), daar waar Sneijder fit is om te spelen en geen verplichting heeft geschonden, als een schending van de werkgeversverplichting kan worden gezien.

Als antwoord op jouw vraag denk ik dat Sneijder een kans van slagen heeft om beroep te doen op schending van het beginsel van goed werkgeverschap, omdat wedstrijden spelen een kernactiviteit van een voetballer is. Ik zou daar aan toevoegen, dat uit de aard van de overeenkomst (sneijder's contract) blijkt dat Sneijder niet als wissel/tribunespeler gehaald is. Een speler met dergelijke doeleinden geef je niet zomaar (2 jaar geleden?) een dikke salarisverhoging en verschillende premie's bij het behalen van doelstellingen (assists, goals, winst). Sms'jes van de coach kan dan een goed hulpmiddel zijn om aan te tonen dat hij inderdaad niet om sportieve redenen uit de selectie wordt gehouden, maar de aard van de overeenkomst sluit deze berenedering al uit. Voor een speler als Sneijder is deze situatie onaanvaardbaar, daar hij zich altijd als een goed werknemer heeft gedragen. De rechtsregel " indien het niet meer van een der contractspartijen gevergd kan worden, dat het contract nog langer gerespecteerd wordt ", is een zeer ruim begrip wat door een rechter uitgelegd zal moeten worden. Op grond van de advocaat en mijn genoemde punten, zou dit aangevoerd kunnen worden. Een ruim begrip waar geen specifieke kwalificaties onder vallen, moet door de Europese rechter uitgelegd worden (prejudiciele uitleg). Uit die uitleg vloeien voorwaarden voort, die in de eenopvolgende gelijksoortige situaties toegepast kan worden (zoals het Bosman-arrest). Het zou dan zo kunnen zijn dat spelers niet gedwongen kunnen worden om een contract te ondertekenen, door ze te weerhouden om hun kernactiviteiten uit te voeren, terwijl de speler redelijkerwijs en onder normale omstandigheden tot de selectie zou behoren.

5 december 2012 om 10:40

Wedstrijden spelen is inderdaad een kernactiviteit van een voetballer. Maar uit de aard van de overeenkomst kan je alleen concluderen dat hij op het moment van het afsluiten van de overeenkomst basisspeler was, of behoorde te zijn. Maar het is natuurlijk nooit gegarandeerd dat dit zo blijft. Dat dit kan veranderen ligt in de aard van het beroep voetballer. Als voetballer bestaat er altijd de kans dat je wisselspeler bent. Tenzij het expliciet is vastgelegd in het contract zal geen rechter aannemen dat er een plicht op de club rust om een speler op te stellen of op te nemen in de wedstrijdselectie.

Het uitsluiten van de wedstrijdselectie zal mijns inziens alleen kans van slagen hebben om als 'just cause' beoordeeld te worden om het contract te laten ontbinden, als bewezen kan worden dit uitsluiten een direct gevolg is van het weigeren van de aanbieding die Inter hem heeft gedaan. Sms'jes, emails of andere schriftelijke bescheiden zijn eigenlijk de enige manier om te bewijzen dat hij niet om sportieve redenen uit de wedstrijdselectie wordt gehouden.

Wij weten niet of Sneijder zich altijd als goed werknemer heeft gedragen. Dat vernemen wij alleen van Sneijder zelf. Misschien heeft Inter wel allerlei stukken waaruit het tegendeel blijkt. Ze zullen daar vast wel zaken als conditie en gewicht etc meten en registreren.

Al met al zou ik liever de advocaat van Inter zijn dan die van Sneijder in deze 'zaak'.

Prejudiciele vragen/uitleg is hier niet van toepassing. Dit speelt alleen als een nationale rechter vragen heeft over de toepasselijkheid van een Europese regel. We hebben in Europa geen gemeenschappelijk arbeidsrecht (met uitzondering van mensenrechten als discriminatie etc). Het nationale recht van Italie zal van toepassing zijn, of het recht dat geldig is verklaard in de overeenkomst. Het Bosman arrest is een arrest van de Europese rechter en niet van een nationale rechter die een prejudiciele vraag aan het Hof had gesteld. In het Bosman arrest ging het over Europees Gemeenschapsrecht (vrij verkeer van werknemers etc.).

5 december 2012 om 11:20

Je geeft een hele en nuchtere uitleg. Jouw stuk wijst er voor mij op dat je beschikt over een degelijke werkervaring.

Ik moet jou gelijk geven en mijn standpunt intrekken als het gaat over van de overeenkomst. Het veranderen van de sportieve situatie ligt inderdaad in de aard van het beroep. Dit zou anders zijn als hij in deze situatie niet meer mee mocht trainen/op de club mocht verschijnen. Bedankt voor die uitleg.

Nu dat duidelijk is zal hij dus moeten bewijzen dat hij niet om sportieve redenen buiten de wedstrijdselectie wordt gehouden, maar dat dit als pressiemiddel fundeert om een nieuwe verbintenis aan te gaan. Ik neem aan dat er een strenge toets volgt om 'just Case' aan te nemen. Het zal dus nog steeds lastig worden om aan te tonen dat het onaanvaardbaar is om de verbintenis in stand te laten. Sneijder krijgt namelijk gewoon salaris. De rechter zal niet meenemen dat deze situatie voor Sneijder onomkeerbare gevolgen heeft, daar hij 28 jaar is.

Het is voor Inter echter niet wenselijk dat het contract in stand wordt gehouden. Zij willen een contractverlenging zonder extra salaris forceren. Dus al houdt Inter hem aan zijn contract, zullen zij zichzelf in de vingers snijden door kapitaalvernietiging. Sneijder kan niet door Inter, noch door de rechter, verplicht worden om het contract te tekenen. Ik snap dat Sneijder zo snel mogelijk onder zijn contract uit wilt, maar Inter zal dit ook zo snel mogelijk willen doen nu duidelijk is dat Sneijder niet meer voor Inter wilt spelen.

Als Sneijder op geld uit is, kan hij het beste blijven totdat er een club als Anzhi, Zenit, City, Chelsea of PSG langskomt. Wilt hij sportief succes, zal hij moeten inleveren. Dat had bij Inter gekund met een salarisverlaging van 33,33.

Conclusie: Sneijder kan maar beter afwachten tot Inter zelf in januari met een oplossing komt. Als Sneijder niet bijtekend zal Inter automatisch overgaan tot verkoop.

Edit:

Top betoog van jouw kant. Kan het niet anders verwoorden!

Lijkt me onzin tenzij er contractueel is vastgesteld dat Sneijder bij het eerste zou trainen en altijd bij de selectie zou zitten. Anders mag inter hem gewoon buiten de selectie laten en ergens anders laten trainen. Wat ik overigens wel grappig vind is dat spelers zich nu ineens beroepen op hun contract. Contract is contract. Maar als ze wegwillen omdat ze ergens anders meer kunnen verdienen is dat contract niet meer zo heilig.

5 december 2012 om 09:26

Ga je een voetbaladvocaat nu vertellen dat wat hij in deze zegt onzin is? Dan ben ik benieuwd wat jou kwalificeerd om dat te kunnen roepen!

5 december 2012 om 09:50

renevang: Het is niet omdat een voetbaladvocaat iets roept dat hij daarom gelijk heeft. In een rechtbank nemen er ook altijd twee advocaten het tegen elkaar op en er krijgt ook maar altijd één gelijk.

5 december 2012 om 11:43

Afca_yiddo doet het af als onzin en daarom vraag ik hem wat zijn achtergrond is. Is hij ook (sport)advocaat en heeft hij dus kennis van zaken om het als onzin af te doen?

Met alle respect Inter speelt een vies spelletje. Inter heeft Sneijder een contract aangeboden en Sneijder heeft dat geaccepteerd en ondertekend. End of story. Moet je als Inter zijnde nu niet zeggen we willen dat eenzijdig aanpassen. Sorry Inter zo werkt het niet, had je iets voorzichtiger moeten zijn met wat je aanbood destijds! Of Sneijder veel geblesseerd is of niet heeft er helemaal niets mee van doen.

Wat een gelul. Zolang Inter aan al haar verplichtingen voldoet heeft Sneijder geen poot om op te staan. En een basisplaats is nu eenmaal geen verplichting.

En laten we hopen voor het voetbal dat dit nooit mogelijk is. Dit zou de doodsteek betekenen. Elke speler die dus geen basisplaats heeft zou dus zomaar zijn contract kunnen opzeggen.

5 december 2012 om 10:01

Dat is precies waar ik aan zat te denken toen ik het las. Een nieuw bosman-arrest in the making?
The Sneijder-escape?

5 december 2012 om 10:08

Ik zou als advocaat zijnde inderdaad vechten tot de Europese rechter zijn prejudiciele uitleg zal geven. Het is nog nooit voorgekomen dat een rechter heeft moeten bepalen of het buien de selectie houden van een voetballer met topkwaliteiten als een schending van het beginsel van goed werkgeverschap gezien kan worden, en welke voorwaarden daaraan gekoppeld zullen zijn.

5 december 2012 om 19:10

Helaas vergeet je hier het feit dat Sneijder heel lang geblesseerd was en al bijna 2 seizoenen ondermaats presteert. Een basisplaats is niet iets dat je krijgt vanwege je naam, maar je spel. En als Stramaccioni ervoor kiest Sneijder niet Te gebruiken, maar hem wel gwn betaald, dan kan Inter toch niks verkeerds doen?

Zo zijn er wel tal van spelers die wekelijks niet spelen, maar zich toch aan hun contract moeten houden, zolang ze betaald worden.

"als Sneijder kan aantonen, wellicht ook op basis van sms’jes van zijn trainer, dat het niet mogen spelen van wedstrijden, zijnde de kernactiviteit van een voetballer, direct gerelateerd is aan het niet accepteren van een inbreuk op zijn huidige contract (het weigeren van de verlenging), dan zou men kunnen betogen dat het niet meer van Sneijder mag worden verwacht dat het contract nog wordt gerespecteerd. "

Sneijder moet dus zelf aan kunnen tonen dat inter hem met opzet niet opstelt om hem tot contractverlenging te dwingen. Als hij dat niet kan heeft hij geen zaak, want dan is het een welles niettes situatie.

Maar dan wordt Sneijder ook niet uitbetaald.
Dan is hij zelf alleen geld kwijt.

Ik denk wel eerder dat verkocht wordt in de winter.
Zo niet , dan blijft het een contract minimaal tot de zomer.

"indien Sneijder op de bank of tribune wordt gehouden vanwege het niet verlengen van zijn contract, dan zou dit ’bankzitten’ als pressiemiddel gebruikt worden om afstand te doen van zijn huidige contract, dat dus gewoon door Inter gerespecteerd dient te worden. Hiermee schendt Inter zijn verplichtingen voortvloeiende uit het beginsel van goed werkgeverschap."

Waarom wordt dat 'bankzitten' dan meteen als pressiemiddel gezien? Als Sneijder niet wil verlengen is er voor Inter gewoon maar één optie en dat is Sneijder verkopen. Hij komt dan dus niet meer in de plannen van de trainer voor en wordt misschien daarom wel op de bank gehouden. Bovendien wil Inter niet het risico lopen straks een geblesseerde Sneijder te koop aan te moeten bieden. Een fitte Sneijder levert toch wat meer op lijkt mij.

Ik vind dit maar een vreemd verhaal en ik denk niet dat het toepasbaar is op de situatie van Sneijder.

inter maakt zijn carriere gewoon stuk
als ik hem was zou ik gewoon tot 2015 op de bank zitten en nergens naar toe gaan
hij verdient echt veel daar

en als bijv 30 kan nog naar een mooie club met wat tekengeld

sneijder pak ze gewoon hard ,zodat ze niks aan je verdienen

5 december 2012 om 17:16

Echter is Sneijder een ambitieuze speler die op een zo hoog mogelijk niveau altijd wilt spelen. En ik denk dat hij in deze situatie daar sipjes wegrot waar anderen genieten van de bankrekening.

Reageer

Je kunt niet reageren op oude documenten.

Internazionale

1021 fans
Stand
Selectie
Actuele wedstrijden
 TeamPnt+/-
1.Juventus8558
2.Napoli8448
3.AS Roma6728
4.Lazio6740
Voor de complete stand: Serie A
SpelersPositieW
Milan ŠkriniarVerdediger00
Joao MirandaVerdediger00
Voor de complete selectie: Clubpagina Internazionale.

789 fans
Middenvelder, 33 jaar
SeizoenClubW
2017/2018 Al Gharafa 11 9 2 0
2017/2018 OGC Nice 5 0 0 0
2016/2017 Galatasaray 28 5 5 0
2015/2016 Galatasaray 25 5 11 0
2014/2015 Galatasaray 31 10 5 0
Laatste voetbalnieuws

Van der Vaart en Robben werden ‘weggepest’: ‘Ik vond het koud en heel raar’

Arjen Robben staat vanavond met Bayern München tegenover zijn voormalig werkgever Real Madrid, in het kader van de halve finales van Champions League. De Madrileense topclub maakte medio 2007 36 miljoen...Lees verder

In de wandelgangen

Donderdag 26 april
Real Madrid wil Manchester City aankomende zomer beroven van een basiskracht. Lees verder
X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren